ДРУГА МАТЕМАТИЧКА РАДИОНИЦА ЗА ПРОФЕСОРЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

На основу сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске број 07.04/052-2248-1/18, од 14.05.2018. год.; сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске број 07.041/052-1461/23, од 27.02.2023.год. и Оквирног споразума о пословно – техничкој сарадњи између Друштва математичара Града Бања Лука (ДМГБЛ) и Природно – математичког факултета у Бањој Луци, Друштво математичара и Природно- математички факултет организују

ДРУГУ МАТЕМАТИЧКУ РАДИОНИЦУ ЗА ПРОФЕСОРЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

за стручно усавршавање професора разредне наставе из математике, која ће се одржати у суботу, 20. 04. 2024. год. у амфитеатру Природно-математичког факултета у Бањој Луци, са почетком у

09 : 30 часова. Молимо професоре који се одлуче да учествују на радионици да дођу 15-30 минута раније, ради евидентирања присутних.

Предавачи на математичкој радионици ће бити:

 1. проф. др Душко Јојић, редовни професор ПМФ Бања Лука
 2. доц. др Борис Петковић, доцент ПМФ Бања Лука

ТЕМЕ на математичкој радионици ће бити:

 1. Мало геометрије: Обим, површина и запремина
 2. Елементарни проблеми из алгебре

Пријављивање на математичку радионицу врши се попуњавањем електронског обрасца, а потврда о учешћу уплатом котизације на рачун ДМГБЛ. Цијена математичке радионице је 30 КМ.

Молимо школе које ће вршити уплату за своје професоре да се јаве на мејл drustvomatematicaragbl@gmail.com , због преузимања предрачуна.

Молимо школе да својим професорима прослиједе документ о извршеној уплати.

Такође молимо све професоре да се на вријеме пријаве на математичку радионицу ( без обзира да ли сами вршили уплату или од стране школе), због израде сертификата.

 1. ПРИМАЛАЦ: ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА ГРАДА БАЊА ЛУКА
 2. РАЧУН ПРИМАОЦА: 562-099-81430757-07
 3. БАНКА: НЛБ ад филијала БАЊА ЛУКА
 4. СВРХА УПЛАТЕ: котизација за математичку радионицу

Циљ математичке радионице је:

 1. Стручно усавршавање из математике професора разредне наставе
 2. Промоција математике у разредној настави и помоћ професорима разредне наставе у циљу откривања математички даровите дјеце

КОНТАКТИ:

 1. www.dmgbl.com
 2. drustvomatematicaragbl@gmail.com

Loading Likes...