НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Предлог НПП ЗА 6. и 7. разред

ММПланирање2020

МАЛА  МАТУРА

 

Пробна    МАЛА  МАТУРА    –    мај 2020.

 

Тест можете радити и путем ЕУчионице а приступни код је:       upihn2x.  Ово је  радни материјал и може користити за увјежбавање процедуре израде математичког теста преко ЕУчионице.  

Ево још један занимљив квиз – тест за ученике 9. разреда, за који је до данас пристигло 2135 ваших рјешења:  Системи линеарних једначина. Приступни код за ЕУчионицу је lpr5vcw.

 

 

РЕВИЈАЛНА  ТАКМИЧЕЊА

Слиједе тестови за ревијално математичко такмичење.

Овај облик такмичења нема никакву важност осим да ученик сам за себе провјери своју математичку спремност.

Тест за ШЕСТИ     РАЗРЕД.

Тест за СЕДМИ     РАЗРЕД.

Тест за ОСМИ       РАЗРЕД.

Тест за ДЕВЕТИ   РАЗРЕД.

 

                                                                                                                      ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

“НАСТАВА НА ДАЉИНУ”

 

ЗАПРЕМИНА КУПЕ ВЕРА БУЛАЈИЋ 7. МАЈ

МЕТОДА СУПРОТНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА ГОРДАНА ЈЕВЂЕНИЋ

БРОЈЕВНИ ИЗРАЗИ МАЈА МАЛЕШЕВИЋ
ФУНКЦИЈА ОБРНУТЕ ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ, МИЛИЈАНА КНЕЖЕВИЋ

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА ДВИЈЕ НЕПОЗНАТЕ, ГОРДАНА ЈЕВЂЕНИЋ,18.3.

РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ СА РАЗЛОМЦИМА, ИРЕНА БОЈЧИЋ,
РАЗМЈЕРА, ГОРДАНА МАЈКИЋ, 7.5
РАЗМЈЕРА, ГОРДАНА МАЈКИЋ, 5.5.
РАЗМЈЕРА, ГОРДАНА БУКАРА, 28.4.
ФУНКЦИЈА ДИРЕКТНЕ ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ, СТЕФАН СТЈЕПАНОВИЋ, 13.4.
ПОЈАМ КУПЕ, АНЂА ЗУБИЋ ПАНДУРЕВИЋ, 28.4.
ПОВРШИНА ТРОУГЛА, МАТИЛДА ПЕТРУШИЋ, 27.4.
ПОВРШИНА ПРАВОУГАОНИКА, НАТАША ДЕЈАНОВИЋ, 8.4.
ПОВРШИНА ПАРАЛЕЛОГРАМА, ДРАГАНА ТАТИЋ МАЛЕТИЋ, 21.4.
ПОВРШИНА ЛОПТЕ, СТЕФАН СТЈЕПАНОВИЋ, 19.5.
ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ВАЉКА, СТЕФАН СТЈЕПАНОВИЋ, 14.4.
ОБРНУТА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ, БОЖАНА ПАНИЋ, 21.4.
ОБИМ КРУГА. ДУЖИНА КРУЖНОГ ЛУКА, ГОРДАНА ЈЕВЂЕНИЋ, 19.3.
НЕЈЕДНАЧИНЕ У ВЕЗИ СА МНОЖЕЊЕМ И ДИЈЕЉЕЊЕМ РАЗЛОМАКА, МАЈА МАЛЕШЕВИЋ, 9.4.
МНОЖЕЊЕ И ДИЈЕЉЕЊЕ ДЕЦИМАЛНИХ БРОЈЕВА, ИРЕНА БОЈЧИЋ, 26.3.
РЈЕШАВАЊЕ СИСТЕМА ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА МЕТОДОМ СУПРОТНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА, ГОРДАНА ЈЕВЂЕНИЋ, 20.3.
МЕТОДА ЗАМЈЕНЕ (СУПСТИТУЦИЈЕ). ПРИМЈЕНА СИСТЕМА ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА 2 НЕПОЗНАТЕ, ГОРДАНА ЈЕВЂЕНИЋ, 26.3.
ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДИЈЕЉЕЊЕМ РАЗЛОМАКА, МИЛАНА ПОПРЖЕН, 22.4.
ЗАПРЕМИНА ЛОПТЕ, СТЕФАН СТЈЕПАНОВИЋ, 21.5.
ДИЈЕЉЕЊЕ РАЗЛОМАКА, ИРЕНА БОЈЧИЋ, 20.3.
ГРАФИЧКА МЕТОДА И МЕТОДА СУПРОТНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА- ВЈЕЖБА, ГОРДАНА ЈЕВЂЕНИЋ, 24.3.
ВАЉАК- СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА, МИЛАНА ПОПРЖЕН, 22.4.
ПОВРШИНА ПАРАЛЕЛОГРАМА, АЛЕКСАНДРА НОВИЋ, 13.4.
ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДИЈЕЉЕЊЕМ РАЗЛОМАКА, АЛЕКСАНДРА НОВИЋ, 14.4.
БРОЈЕВНИ ИЗРАЗИ- ВЈЕЖБА, МАЈА МАЛЕШЕВИЋ, 7.4.