МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

Студенти треће године наставног смјера Студијског програма Математика и информатика на Природно-математичком факултету у Бањој Луци годинама уназад у оквиру вјежби из предмета Методика наставе математике 2 посјећују основне и средње школе, како у Бањој Луци, тако и у мјестима из којих долазе. На подручју града Бања Лука студенти су и ове године сарађивали са наставницима у основним школама „Јован Цвијић“, „Георги Стојков Раковски“, „Алекса Шантић“ и „Бранко Ћопић“.

У договору са мр Слађаном Бабић, вишим асистентом на Природно-математичком факултету, која је задужена за овај предмет одлучили смо да припреме за часове које су студенти припремали током сарадње са наставницима у школама објавимо на сајту нашег Друштва. На овај начин, желимо да представимо радове студената настале као производ како њиховог, тако и залагања њихових ментора, али прије свега да се захвалимо професорима/наставницима који су пристали да допринесу образовању новог младог кадра и буду дио њихових првих корака у учионици и сусрету са ученицима са „друге“ стране катедре.

  1. Дијељење разломака у децималном облику
  2. Функција и њен график
  3. Рјешавање система методом супротних коефицијената
  4. Паралелограм. Својства паралелограма
  5. Функција директне пропорционалности и њен график
  6. Размјера
  7. Кружна цилиндрична површ и ваљак. Површина ваљка. Запремина ваљка
  8. Аритметичка средина
  9. Пропорција и њена својства
  10. Размјера и примјена размјере